Copyright 2024 - Joomla 3.4 Design - Custom text here
  • БАНКОВИ КРЕДИТИ

  • ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

  • БЪРЗИ КРЕДИТИ

  • ЗАЕМИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

  • МЕЖДУФИРМЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  • ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

  • ПУБЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

 

Нашата кантора започна работа с първите през 2006 г., веднага след старта на реформата в принудителното изпълнение в България. Малкият ни екип от професионалисти постепенно нарастна и се превърна в една от най- модерните и ефективни организации в бранша. От края на 2015 г. като частен съдебен изпълнител положи клетва и започна дейност и Анита Стойнова. 

 

Броят и квалификацията на нашите служители ни дават основно предимство пред нашите конкуренти. Към началото на 2016 г. в кантората работят общо 20 служители, от които 2 съдебни изпълнители и 5 помощник съдебни изпълнители.

 

Организация: Квалификацията и броя на служителите позволява специализация и създаване на отделни екипикоето повишава бързината и ефективността на действията и намалява разходите за извършването им. Важен критерии за да оцените възможностите на една кантора е съотношението на висящите дела към персонала и съответно към броя на съдебните изпълнители в кантората.

 

Законосъобразност: Отмяната на изпълнителни действия при упражняването на съдебен контрол забавя и оскъпява производството. За последните 2 години от общо 40 подадени жалби е отменено едно действие извършено от кантората ни.

 

Ефективност: Високата събираемост в кратки срокове е една от отличителните страни на нашата кантора. Макар да се отнасяме внимателно и с разбиране към законните интереси на длъжника, ние никога не забравяме, че основната цел на производството по принудително изпълнение е бързо и ефективно осребряване на имуществото на длъжника за удовлетворяване на взискателя.

 

Ниско ниво на разходите: Въпреки прилагането на единна тарифа за таксите добрата организация, ефективност и законосъобразност на изпълнителните действия води до ниски разходи в производството. Цел при организацията на работа е отпадане на действия излишни за производството и начисляването на такси стриктно според буквата и духа на тарифата и закона.

 

Близо до взискателя и длъжника: Нашата кантора е единствената в област Велико Търново разполагаща с изнесен офис в гр. Свищов. Това позволява всички клиенти на кантората да получат удобен за тях достъп до предлаганите услуги.

 

Технологичен лидер: От създаването си и до днес кантората ни се развива като технологичен лидер на пазара. Използването на всички възможности за електронен достъп до информация за длъжника значително ускорява процеса по събиране и намалява разходите за него. В кантората ни е осигурен пълноценен електронен достъп до изпълнителните дела включително до сканираните изображения на документи.

 

Благодаря на всички, които ни избраха и помогнаха да останем независими и с вяра в закона и справедливостта. Fiat justitia pereat et mundus.

 

 

 

Нашата кантора се намира на адрес гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 3, ет. 2

 

Офис Свищов: ул. „Цар Освободител“ № 2